تماس با ما

دفتر اصلی:

27 Brower Avenue
Richmond Hill,ON. L4E 4Y7, Canada
Tel: (905)482-0654
Fax: (905)482-0656
Email: info@ngimmigration.com
Web site: www.ngimmigration.com

تماس با کارشناسان:

  1. آرش آبادی (کارشناس رسمی امور مهاجرتی و حقوقی ـ عضو انجمن مشاوران مهاجرتی کانادا، ICCRC )
    Cell: 416-616-9191
    Email: abadi@ngimmigration.com

  2. کیومرث صدیقی (کارشناس رسمی امور مهاجرتی و حقوقی ـ عضو انجمن مشاوران مهاجرتی کانادا ICCRC)
    Cell: 416-473-4560
    Email:info@ngimmigration.com 
 صفحه اصلی خدمات ما درباره ما چرا کانادا؟   تماس با ما گالری