پرسشنامه : درخواست مهاجرت سرمایه گذاری ـ تجاری

(سرمایه گذار، کارآفرین، خود اشتغال )

بخش اول : اطلاعات پیرامون متقاضی اصلی
 
نام :     نام خانوادگي:
کد ملي :
شماره گذرنامه :     محل صدور گذرنامه :
تاریخ انقضای گذرنامه :
 
آدرس :
کد پستی :             
شماره تلفن منزل :   شماره تلفن محل کار :
شماره تلفن همراه :   پست الکتریکی :
 
جنسیت :  مذکر     مونث
وضعیت خانوادگی :  مجرد     متاهل     نامزد     طلاق گرفته     بیوه
 
تاریخ تولد :
روز:  ماه:  سال: 
مکان تولد: :
شهر:  استان:  کشور: 
 
رنگ چشم :     قد (سانتیمتر) :
 
شهروند :  الف ب
اقامت دائمی :  الف ب
اقامت موقت (دانشجویی و کاری)    
 
میزان تسلط به زبان :
الف - انگلیسی
   صحبت کردن خواندن نوشتن شنیدن
عالی
متوسط
ابتدایی
هیچ
 
ب ـ فرانسه
   صحبت کردن خواندن نوشتن شنیدن
عالی
متوسط
ابتدایی
هیچ
ج - زبان های دیگر    
 
دیدار قبلی از کانادا :  آری خیر  
از تاریخ : تا تاریخ :
قصد دیدار : کار   تحصیل   دیدار خویشاوندان و دوستان
    دیدار تجاری   سفر توریستی
 
میزان تحصیلات :
 ابتدایی دیپلم دبیرستان دیپلم حرفه ای
لیسانس حرفه ای   دوره یک ساله کالج دوره دو ساله کالج
دوره سه ساله کالج لیسانس دارای دو لیسانس
فوق لیسانس دکترا
رشته تحصیلی :    
آیا مدرک تحصیلی یا آموزش حرفه ای دیگری داشته اید؟
آری      خیر
در صورت پاسخ مثبت  لطفا تاریخ دقیق، مدرک تحصیلی دریافتی و مدت تحصیل را مشخص کنید :
 
قسمت دوم: اطلاعات مربوط به همسر و سایر اعضای خانواده:
 
نام همسر:     نام خانوادگي همسر:
کد ملي :
شماره گذرنامه همسر :        محل صدور گذرنامه :
تاریخ انقضای گذرنامه :
 
تاریخ تولد همسر :
روز:  ماه:  سال: 
مکان تولد همسر: :
شهر:  استان:  کشور: 
 
رنگ چشم :     قد (سانتیمتر) :
 
شهروند :  الف ب
اقامت دائمی :  الف ب
اقامت موقت (دانشجویی و کاری)    
 
میزان تسلط همسر به زبان :
الف - انگلیسی: عالی متوسط ابتدایی هیچ
ب ـ فرانسه: عالی متوسط ابتدایی هیچ
 
تعداد فرزندان :   
الف - نام :    سن :
جنسیت :    میزان تحصیلات :
   رنگ چشم :    قد :
شماره گذرنامه:    محل صدور گذرنامه :
تاریخ انقضا :
 
ب - نام :    سن :
جنسیت :    میزان تحصیلات :
رنگ چشم :    قد :
شماره گذرنامه:    محل صدور گذرنامه :
تاریخ انقضا :
 
ج - نام :    سن :
جنسیت :    میزان تحصیلات :
رنگ چشم :    قد :
شماره گذرنامه:    محل صدور گذرنامه :
تاریخ انقضا :
 
د - نام :    سن :
جنسیت :    میزان تحصیلات :
رنگ چشم :    قد :
شماره گذرنامه:    محل صدور گذرنامه :
تاریخ انقضا :
 
قسمت سوم: اطلاعات مربوط به بیزینس:
 
بیزینس کنونی :
مدت سابقه کار در این بیزینس :
نوع محصولات :    یا خدمات:
 
اگر مالک یک بیزینس نیستید ولی در یک پست مدیریتی مشغول به فعالیت هستید، لطفا شرحی پیرامون پست شغلی، وظایف، حدود اختیارات و شرکتی که در آن مشغول به فعالیت هستید ارائه دهید:
 
بیزینس / شغل و مدت سابقه کار در آنها:
الف ـ بیزینس یا شغل، پست شغلی، مکان :
تاریخ شروع:   تاریخ پایان:
ب ـ بیزینس یا شغل، پست شغلی، مکان :
تاریخ شروع:   تاریخ پایان:
ج ـ بیزینس یا شغل، پست شغلی، مکان :
تاریخ شروع:   تاریخ پایان:
 
میزان دارایی کل شما (شما و همسر به تفکیک) به دلار کانادا:
(مجموع دارایی شخصی و شغلی مانند: زمین، پول نقد ، سهام، اتومبیل، سپرده بانکی، ارزش بیزینس، کالاهای انباری، وسایل و ماشین آلات و غیره)

تاریخ خرید یا تاسیس بیزینس
آیا مالک منحصر به فرد هستید و یا شریک دارید؟    مالکیت فردی     شراکت
در صورت شراکت و یا شرکت سهامی، درصد سهم شما چقدر می باشد؟
پست و مقام شغلی شما چیست؟ (می توانید چند انتخاب داشته باشید)
مدیر کل مدیز عامل مدیر بخش سهامدار رئیس منشی خزانه دار
غیره (لطفا شرح بدهید):
تعداد کل کارمندان و کارگران
تمام وقت: پاره وقت:
تعداد کارکنان پاره وقت برابر شغل تمام وقت است.

وظایف روزانه شما در شرکت / بیزنس چیست؟
 
میزان فروش سالیانه شرکت (به دلار کانادا)
درآمد خالص شرکت (به دلار کانادا)
میزان سرمایه و دارایی خالص شرکت

قصد دارید چه بیزنسی در کانادا راه بیاندازید؟

آیا Business Plan برای آن تهیه کرده اید؟     آری      خیر
در صورت پاسخ مثبت، لطفا جزییات آن را شرح دهید:

میل دارید چه مبلغی در کانادا سرمایه گذاری کنید (به دلار کانادا):
سرمایه گذاری اولیه: سرمایه گذاری بعدی:

آیا تاکنون در هیچ سمینار تجاری کانادا که از سوی دولت کانادا برگزار می شود، شرکت کرده اید؟
آری      خیر
در صورت پاسخ مثبت در کجا و چه زمانی؟
 
ـ مقصد شما در کانادا چه شهری است؟
اگر شهری خارج از استان انتاریوست، آیا مایلید برای برنامه مهاجرت استانی درخواست بدهید؟
آری      خیر

لطفا توجه داشته باشید که زمان رسیدگی به برنامه استانی، از برنامه های دولت فدرال کانادا سریعتر می باشد و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز و هزینه زندگی در استانها بسیار پایین تر است.

 
 
 صفحه اصلی خدمات ما درباره ما چرا کانادا؟   تماس با ما گالری