خدمات مهاجرتی و شهروندی جزایر کارائیب

1- سرمایه گذاری و شهروندی جزایر آتینگوا و باربودا (Antigua & Barbuda)

•  آتبیگوا و باربودا، جزایر دریای کارائیب بسیار زیبا، مرکز توریستی و با پردازه های متقیم و مرتب از مراکز توریستی کانادا، آمریکا و انگلستان می باشند
•  دریافت پاسپورت این جزیره برای یک خانوده 4 نفره، با سه روش امکان پذیر می باشد:
الف- کمک خیریه مالی به مبلغ 200000 دلار آمریکا به بودجه ملی
ب- خرید ملک به مبلغ حداقل 400000 دلار آمریکا
ج- تاسیس بیزینس با سرمایه گذاری حداقل 1.5 میلیون دلار آمریکا
•  پاسپورت برای متقاضی و افراد خانواده اش حداکثر پس از 2-3 ماه صادر شده و برای مدت 5 سال اعتبار دارد که پس از آن تمدید اعتبار می شود.
•  حدود 90000 دلار هم هزینه های قانونی، حکومتی و حقوقی به مبلغ فوق اضافه می شود.
* امتیازات برجسته:
با پاسپورت این جزیره می توان بدون نیاز به اخذ ویزا، به حدود 130 کشور جهان ازجمله کانادا، کشورهای اروپایی انگلستان و هنگ کنگ سفر کرد. لطفا! برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

2- سرمایه گذاری و اخذ شهروندی و پاسپورت سنت کریستوفر و نویس (St. Kitts and Nevis)

•  St. Kitts and Nevis دو جزیره زیبا در دریای کارائیب، با فاصله حدود 2000 کیلومتری از میامی هستند که آب و هوایی بسیار دلپذیر و مناظر زیبای طبیعی دارند. این جزایر پردازه های مرتبی به آمریکا، اروپا و کشورهای کارائیب دارند
* امتیازات برجسته:
پاسپورت این جزایر نزد کشورهای دیگر بسیار معتبر هستند و با آنها می توان به کانادا، انگلستان، کشورهای اروپایی و 80 کشور دیگر بدون نیاز به دریافت ویزا، سفر کرد
•  برای دریافت پاسپورت به دو روش می توان سرمایه گذاری کرد:
الف- کمک خیریه به مبلغ 250000 دلار آمریکا. صنایع تولید شکر این جزیره (SIDF) به اضافه هزینه بررسی پرونده برای هر فرد اضافی خانواده
ب- خرید ملک به قیمت حداقل 400000 دلار آمریکا. هزینه های اضافی دیگر در ارتباط با هر فرد خانواده دریافت می گردد و مبلغی حدود 80000 دلار برای هزینه های قانونی، حکومتی و حقوقی دریافت می گردد.
•  قرار ملاقات در دوبی، لندن، زوریخ و جزایر St. Kitts and Nevis برنامه ریزی خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفا با ما تماس بگیرید

3- سرمایه گذاری و شهروندی جزیره دومینیکا (Dominica)

•  جزیره Dominica با مساحت 751 کیلومتر مربع در شرق دریای کارائیب قرارداشته و دارای اقتصاد کشاورزی- محور می باشد.
•  برای دریافت پاسپورت این جزیره باید یک فرد مجرد مبلغ 75000 دلار آمریکا و برای یک خانواده مبلغ 100000 دلار سرمایه گذاری برگشت ناپذیر کرد. هزینه های حکومتی، قانونی و حقوقی دیگر نیز پرداخت می شود
•  کشورهای ممنوعه : شهروندان کشورهای پاکستان، عربستان ، کره شمالی، یمن، افغانستان، سودان مشمول این برنامه نمی شوند.
* امتیازات برجسته:
•  پاسپورت این جزیره بسیار معتبر بوده و با آن به بیش از 80 کشور دنیا ازجمله انگلستان و کشورهای مشترک المنافع، بدون نیاز به ویزا، می توان سفر نمود.
•  پاسپورت ها درمدت 6 تا 14 ماه صادر می گردند که برای 10 سال اعتبار دارند و قابل تمدید می باشند.
برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفا با ما تماس بگیرید

4- سرمایه گذاری و شهروندی جزیره گرانادا (Granada)

گرانادا جزیره ای زیبا، با سواحل شنی آفتابی و دریای آبی رنگ
•  پاسپورت این جزیره بسیار معتبر بوده و با آن می توان به بیش از 100 کشور دنیا ازجمله انگلستان، کانادا و کشورهای اروپایی، بدون نیاز به ویزا سفر نمود
•  پاسپورت این جزیره برای متقاضیان پس از 2 ماه صادر می گردد که سریع ترین زمان دریافت پاسپورت برای متقاضیان در جهان می باشد
•  برای دریافت پاسپورت این جزیره باید مبلغ 200000 دلار آمریکا (به اضافه هزینه های اجرایی اضافی) در اقتصاد گرانادا سرمایه گذاری نمود. جمع مبالغ سرمایه گذاری و اجرایی برای هر فرد به 350000 دلار آمریکا سرخواهدزد و برای هر فرد اضافی خانواده، هزینه های دیگر اضافه خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفا با ما تماس بگیرید


 
 صفحه اصلی خدمات ما درباره ما چرا کانادا؟   تماس با ما گالری