برنامه مهاجرپذیری استان ساسکاچوان(SINP)

متقاضیانی که مایل به اقامت ، کار و سرمایه گذاری در استان ساسکاچوان هستند، می توانند از طریق این برنامه تفاضای اقامت نموده و درخواست خود را مستقیما به اداره مهاجرت این استان ارسال نمایند.

این استان براساس نیازهای خود ، از متقاضیان درخواست مهاجرت پذیرفته، براساس ملاک های خود به آنها رسیدگی کرده و متقاضیان واجد شرایط را می پذیرد.
پس از پذیرش، نامه پذیرش متقاضی از سوی استان برای دولت فدرال ارسال می گردد و دولت فدرال که تصمیم گیرنده نهایی در مورد مهاجرت متقاضیان می باشد، پرونده آنان را از نظر امنیتی، سابقه خلافکاری و پزشکی بررسی می کند و در نهایت ویزای اقامت در کانادا را برای پذیرفته شدگان صادر می نماید.

از نکات مثبت این برنامه اینست که نیاز به سرمایه گذاری کمتری از سوی متقاضیان دارد، انعطاف پذیری بیشتری در عرصه های سن، تسلط به زبان انگلیسییا فرانسه ومیزان تحصیلات نشان می دهند و به علت اینکه خود استان به پرونده متقاضیان از نظر ملاک های پذیرش رسیدگی می کند، زمان رسیدگی به پرونده متقاضیان کوتاه تر می شود.

برنامه مهاجرپذیری استان ساسکاچوان دارای هشت بخش میباشد:

 1. بخش کارگران ماهر:
  کارگران ماهرو مدیرانی که دارای پیشنهاد کار از یک کارفرمای ساسکاچوانی باشند، میتوانند در این بخش تقاضای اقامت دائم در این استان را بنمایند.
   
 2. بخش فامیلی:
  ساکنان این استان تحت شرایطی، از جمله داشتن اقامت به مدت یک سال، می توانند خویشاوندان نزدیک خود (فرزندان، برادر و خواهر، عمو و خاله، خواهرزادگان و برادرزادگان، نوادگان، عمو و خاله زادگان) را به این استان بیاورند. این شیوه برای کسب اقامت برای برخی از خویشاوندان درجه دو تقریبا تنها شیوه ممکن است.
   
 3. بخش کارآفرینان:
  کارآفرینانی که که مایلند در ساسکاچوان بیزینسی تاسیس کنند، میتوانند تقاضای مهاجرت به این استان را بنمایند.
   
 4. بخش سرمایه گذاران و کارگران کشاورزی:
  کارگران کشاورزی و سرمایه گذارانی که مایل به خرید مزرعه ودارای تخصص در امر کشاورزی میباشند، میتوانند تقاضای مهاجرت به این استان را بنمایند.
   
 5. بخش متخصصان بهداشت و درمان:
  پزشکان،پرستاران و سایر متخصصان شبکه بهداشتی و درمانی
   
 6. بخش مهمانپذیری:
  کارگرانی که مشغول کار در ساسکاچوان درعرصه های مهمانپذیری ( تغذیه، نظافت و خانه داری) میباشند، میتوانند تقاضای اقامت بنمایند.
   
 7. بخش رانندگان کامیون
   
 8. بخش فارغ التحصیلان بین المللی:
  دانشجویانی که در ساسکاچوان فارغ التحصیل بشوند، میتوانند تقاضای اقامت در این استان را بنمایند.
   
 9. بخش خود ـ اشتغالی در عرصه کشاورزی (Self-Employed Farmer)


 
 صفحه اصلی خدمات ما درباره ما چرا کانادا؟   تماس با ما گالری