برنامه مهاجرپذیری استان پرنس ادوارد(PEI PNP)

متقاضیانی که مایل به اقامت ، کار و سرمایه گذاری در استان پرنس ادوارد هستند، می توانند از طریق این برنامه تفاضای اقامت نموده و درخواست خود را مستقیما به اداره مهاجرت این استان ارسال نمایند.

این استان براساس نیازهای خود ، از متقاضیان درخواست مهاجرت پذیرفته، براساس ملاک های خود به آنها رسیدگی کرده و متقاضیان واجد شرایط را می پذیرد.
پس از پذیرش، نامه پذیرش متقاضی از سوی استان برای دولت فدرال ارسال می گردد و دولت فدرال که تصمیم گیرنده نهایی در مورد مهاجرت متقاضیان می باشد، پرونده آنان را از نظر امنیتی، سابقه خلافکاری و پزشکی بررسی می کند و در نهایت ویزای اقامت در کانادا را برای پذیرفته شدگان صادر می نماید.

از نکات مثبت این برنامه اینست که نیاز به سرمایه گذاری کمتری از سوی متقاضیان دارد، انعطاف پذیری بیشتری در عرصه های سن، تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه ومیزان تحصیلات نشان می دهند و به علت اینکه خود استان به پرونده متقاضیان از نظر ملاک های پذیرش رسیدگی می کند، زمان رسیدگی به پرونده متقاضیان کوتاه تر می شود.

برنامه مهاجرپذیری استان پرنس ادوارد دارای چهار بخش میباشد:

 1. بخش شریک شغلی:
  متقاضیانی که با بیزینس های موجود در پرینس ادوارد شریک شده و نقش فعالی درمدیریت آنها به عهده بگیرند، میتوانند درخواست مهاجرت به این استان را بنمایند.
   
 2. بخش کارآفرینان:
  کارآفرینانی که که مایلند دراستان پرینس ادوارد بیزینسی تاسیس کنند، میتوانند تقاضای مهاجرت به این استان را بنمایند.
   
 3. بخش ارتباطات محلی:
  کارگران ماهری که از سوی یکی از ساکنین استان معرفی و مورد حمایت او قرار گیرند، میتوانند درخواست مهاجرت به این استان را بنمایند.
   
 4. بخش کارگران ماهر:
  کارگران ماهری که دارای پیشنهاد کار از یک کارفرمای پرینس ادواردی باشند، میتوانند تقاضای اقامت دائم در این استان را بنمایند.
   


 
 صفحه اصلی خدمات ما درباره ما چرا کانادا؟   تماس با ما گالری