برنامه مهاجرپذیری استان نووا اسکوشا(NSNP)

متقاضیانی که مایل به اقامت ، کار و سرمایه گذاری در استان نووا اسکوشا هستند، می توانند از طریق این برنامه تفاضای اقامت نموده و درخواست خود را مستقیما به اداره مهاجرت این استان ارسال نمایند.

این استان براساس نیازهای خود ، از متقاضیان درخواست مهاجرت پذیرفته، براساس ملاک های خود به آنها رسیدگی کرده و متقاضیان واجد شرایط را می پذیرد.

پس از پذیرش، نامه پذیرش متقاضی از سوی استان برای دولت فدرال ارسال می گردد و دولت فدرال که تصمیم گیرنده نهایی در مورد مهاجرت متقاضیان می باشد، پرونده آنان را از نظر امنیتی، سابقه خلافکاری و پزشکی بررسی می کند و در نهایت ویزای اقامت در کانادا را برای پذیرفته شدگان صادر می نماید.

از نکات مثبت این برنامه اینست که نیاز به سرمایه گذاری کمتری از سوی متقاضیان دارد، انعطاف پذیری بیشتری در عرصه های سن، تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه ومیزان تحصیلات نشان می دهند و به علت اینکه خود استان به پرونده متقاضیان از نظر ملاک های پذیرش رسیدگی می کند، زمان رسیدگی به پرونده متقاضیان کوتاه تر می شود.

برنامه مهاجرپذیری استان نووا اسکوشا دارای چهار بخش میباشد:

 1. بخش کارگران ماهر:
  کارگران ماهری که دارای پیشنهاد کار از یک کارفرمای نووا اسکوشایی ویا گونه ای ارتباط با این استان باشند، میتوانند تقاضای اقامت دائم در استان را بنمایند.
   
 2. بخش کارگران فامیلی :
  ساکنان این استان تحت شرایطی، از جمله داشتن اقامت به مدت یک سال، می توانند خویشاوندان نزدیک خود (فرزندان، برادر و خواهر، عمو و خاله، خواهرزادگان و برادرزادگان، نوادگان، عمو و خاله زادگان) را به عنوان کارگر مورد نیازبه این استان بیاورند. این شیوه برای کسب اقامت برای برخی از خویشاوندان درجه دو تقریبا تنها شیوه ممکن است.
   
 3. بخش کارگران مورد حمایت مراکز اجتماعی :
  کارگران ماهری که تارای ارتباطات قوی با مراکز اجتماعی نووا اسکوشا بوده و از سوی آنها حمایت شوند، میتوانند تقاضای اقامت در این استان را بنمایند.
   
 4. بخش فارغ التحصیلان بین المللی:
  دانشجویانی که در نووا اسکوشا فارغ التحصیل بشوند، میتوانند تقاضای مهاجرت به این استان را بنمایند.
   


 
 صفحه اصلی خدمات ما درباره ما چرا کانادا؟   تماس با ما گالری