برنامه مهاجرپذیری استان بریتیش کلمبیا (BC PNP)

متقاضیانی که مایل به اقامت ، کار و سرمایه گذاری در استان بریتیش کلمبیا هستند، می توانند از طریق این برنامه تفاضای اقامت نموده و درخواست خود را مستقیما به اداره مهاجرت این استان ارسال نمایند.

این استان براساس نیازهای خود ، از متقاضیان درخواست مهاجرت پذیرفته، براساس ملاک های خود به آنها رسیدگی کرده و متقاضیان واجد شرایط را می پذیرد.
پس از پذیرش، نامه پذیرش متقاضی از سوی استان برای دولت فدرال ارسال می گردد و دولت فدرال که تصمیم گیرنده نهایی در مورد مهاجرت متقاضیان می باشد، پرونده آنان را از نظر امنیتی، سابقه خلافکاری و پزشکی بررسی می کند و در نهایت ویزای اقامت در کانادا را برای پذیرفته شدگان صادر می نماید.

از نکات مثبت این برنامه اینست که نیاز به سرمایه گذاری کمتری از سوی متقاضیان دارد، انعطاف پذیری بیشتری در عرصه های سن، تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه ومیزان تحصیلات نشان می دهند و به علت اینکه خود استان به پرونده متقاضیان از نظر ملاک های پذیرش رسیدگی می کند، زمان رسیدگی به پرونده متقاضیان کوتاه تر می شود.

برنامه مهاجرپذیری استان بریتیش کلمبیا دارای دو بخش میباشد:

  1. بخش مشاغل استراتژیک:
    در این بخش، کارفرمایان برای کارگران ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خود پیشنهاد کار تامین نموده و افامت آ نها در بریتیش کلمبیا را تامین می کنند.
     
  2. بخش بیزینسی:
    سرمایه گزاران و کارآفرینانی که مایلند در بریتیش کلمبیا سرمایه گذاری کرده و بیزینسی در آنجا تاسیس نمایند، میتوانند تقاضای اقامت دائم در استان را بنمایند.
     


 
 صفحه اصلی خدمات ما درباره ما چرا کانادا؟   تماس با ما گالری