برنامه مهاجرپذیری استان آ لبرتا(AINP)

متقاضیانی که مایل به اقامت ، کار و سرمایه گذاری در استان آلبرتا هستند، می توانند از طریق این برنامه تفاضای اقامت نموده و درخواست خود را مستقیما به اداره مهاجرت این استان ارسال نمایند.

این استان براساس نیازهای خود ، از متقاضیان درخواست مهاجرت پذیرفته، براساس ملاک های خود به آنها رسیدگی کرده و متقاضیان واجد شرایط را می پذیرد.
پس از پذیرش، نامه پذیرش متقاضی از سوی استان برای دولت فدرال ارسال می گردد و دولت فدرال که تصمیم گیرنده نهایی در مورد مهاجرت متقاضیان می باشد، پرونده آنان را از نظر امنیتی، سابقه خلافکاری و پزشکی بررسی می کند و در نهایت ویزای اقامت در کانادا را برای پذیرفته شدگان صادر می نماید.

از نکات مثبت این برنامه اینست که نیاز به سرمایه گذاری کمتری از سوی متقاضیان دارد، انعطاف پذیری بیشتری در عرصه های سن، تسلط به زبان انگلیسی یا قرانسه ومیزان تحصیلات نشان می دهند و به علت اینکه خود استان به پرونده متقاضیان از نظر ملاک های پذیرش رسیدگی می کند، زمان رسیدگی به پرونده متقاضیان کوتاه تر می شود.

برنامه مهاجرپذیری استان آ لبرتا دارای پنج بخش میباشد:

  1. بخش کارگران ماهر: کارفرما محور(Skilled Worker)
     
  2. بخش فارغ التحصیلان بین المللی ، کارفرما محور( International Graduate )
     
  3. -بخش کارگران نیمه ماهر، کارفرما محور(Semi-Skilled Worker)
     
  4. بخش خود ـ اشتغالی در عرصه کشاورزی (Self-Employed Farmer)


 
 صفحه اصلی خدمات ما درباره ما چرا کانادا؟   تماس با ما گالری